Begeleiding NAH

Niet aangeboren hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH is elke afwijking of schade van de hersenen die tijdens het leven is tot stand is gekomen. Hersenletsel kan verscheidene aanleidingen hebben, maar leidt altijd tot een scheur in de levenslijn. Door deze scheur is er sprake van een ander leven. Er is een periode van vóór en een tijd na het hersenletsel. Hersenletsel verandert iedereen, bijna geen mens wordt weer precies zoals hij of zij eerst was. Hersenletsel zet levens van de personen en hun familie en vrienden op de kop. Ieder jaar worden er grof weg 140.000 mensen in Nederland getroffen door hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een kracht van buitenaf, bijvoorbeeld door een een klap op zijn of haar hoofd of door een val van een trap. Dat wordt traumatisch hersenletsel genoemd. Hersenletsel kan ook veroorzaakt worden doordat er in de hersenen iets mis gaat, zoals een bloedvat dat kapot gaat in de hersenen of dat er een propje dat in de bloedbaan van de hersenen vast komt te zitten. Dit wordt niet-traumatisch hersenletsel genoemd.

Begeleiding NAH

De gevolgen van NAH zijn over het algemeen vreselijk vergaand. Het bestaan is gewijzigd. Wat het nieuwe bestaan betekent wordt meestal pas merkbaar als jij eenmaal thuiskomt en probeert jouw daags leven weer op te pakken. De gevolgen van Niet aangeboren hersenletsel drukken zich bij ieder verschillend, afhankelijk van het serieusheid en plek van het kwetsuur. We maken onderscheid zichtbare en onzichtbare gevolgen. vooral de onzichtbare gevolgen zorgen over het algemeen voor ellende en verbijstering. Want u heeft een hersen beschadiging, maar de mensen ziet dat nauwelijks.

Begeleiding NAH Methode

bij de begeleiding NAH wordt de methode 'Hooi op je vork' toegepast. Dit is een manier die samen met mensen ,die NAH hebben opgelopen, hun naaste en professionals is uitgewerkt. Met de methode ‘Hooi op je vork‘ kunnen we, samen met u en uw naaste, het leven voor het hersenletsel en de gevolgen van het hersenletsel goed in kaart brengen. Hierdoor kunnen we sluitende begeleiding NAH bieden.